Inleiding tot die Gemeente:

Daar is min dinge wat so lekker is om in jou moedertaal te kan bid, te sing en Bybel te lees!
Die 4 Afrikaanse gemeentes in die Verenigde Arabiese Emirate is geroep om jou naaste familie in die
sandland te wees!

Ons is trots om die Vader se Afrikaanse kinders hier ons getuienis te lewer.
Ons is bevoorreg om die liefde van Christus met mekaar te deel.
Ons word krag gegee deur die Heilige Gees om draers van die Lewende Water te wees tot aan die
eindes van die aarde.

Vir almal wat dors het om te kom drink uit die Fontein.
As deel van die Gemeente ontvang ons die genade sodat ons dit weer kan uitdeel.
Ons nou jou uit om gerus by een van ons gemeentes aan te sluit en te deel in hierdie heilige avontuur!

Dr Deon Bester

Sluit aan by ons Nuusbrief