Afrikaanse Vroue Aksie (AVA)

Ons is ’n diensgroep wat die Afrikaanse gemeente se vroue ondersteun, ons werk saam vir die kerk dmv vroue byeenkomste.Byeenkomste van die verlede was, Basaar, Kersfeesmark, Resepte boek uitgegee, Verversings vir kerkaangeleenthede asook die jeug, Vroue konferensies met Hettie Britz, Gretha Wiid asook Sandra Taljaard.Ons kom 1 keer in ses weke bymekaar vir ’n sosiale geleentheid.

AVA kontak:
Corneli van den Heever
ava@afrikaansvae.church
Tel: 0554476068