Eredienste

Nuwe Intrekkers

Ons verwelkom elke nuwe lidmaat met ope arms. Na elke erediens sal daar ‘n nuwe intrekkers verwelkoming en oriëntasie plaasvind. Indien jy iemand nooi, woon dit saam by!

Dope

Dis ons gemeentes se voorreg om die sakrament van die doop te bedien! Elke erediens is ‘n potensiële doopgeleentheid!Skakel met jou gemeenteleraar vir ‘n doopdatum en –afspraak.

Jeugbediening

Daar is vir die Junior kinders elke week Kategese in Afrikaans en Engels dieselfde tyd as die eredienste in Dubai. Vir die seniors (gr 7 tot 10) is daar spesiale dae van kategese. Sien almanak vir detail.

Uitreike

Die wêreld-sendingopdrag is ons gemeentes se erns.  So-ook Barmhartigheid. Ons ondersteun sendelinge in die verskeie dele van die wêreld. Ons ondersteun ook plaaslik en internasionale barmhartigheidsprojekte.

Geloofsfamilies

Ons wil graag vir alle Gemeente-lede die geleentheid gee om deel van ‘n geloofsfamilie te wees. Skakel gerus met die onderskeie leiers om deel te word van die geloofsfamilies.  In Dubai – Arno van den Heever

Finansies

‘n Dankbare hart gee graag! Daar is verskeie maniere om dankoffer te gee.

1 EFT  Bankbesonderhede

Capereed General trading
RAK bank
Rek no: AE310400000035444462061

2 Dankoffer koeverte wat jy aan begin van elke maand sal ontvang.

3 Bankoffers

4 Drie Spesiale dankoffers. Kers-; Paas-; en Koninkryksdankoffer. Jy sal tellkens ‘n koevert ontvang.

Aflaai Bronne

Kerkblad

Preke