Gebed

Doelwit: Om‘n biddende gemeente te wees waar almal die geleentheid kry om in ‘n spesifieke ruimte te bid.

Aktiwiteite:

Gebedsopleiding

  • Ontdek jou gawes
  • Gebedskursus. Aanlyn modulêre 18 weke kursus vir geregistreerde lede met die doel om in‘n dieper verhouding met God deur gebed te kom. Registrasie enige tyd. Stuur kontak besonderhede na Japie Uys detail onder.
  • Geestelike bepeinsing. Sal aangekondig word.

Gebedsgeleenthede

  • Wagters: Elke Dinsdagaand, Jebal Ali Christ Church Moederskamer. 18:30. Alle Gemeentelede baie welkom
  • Piet Brand Gebedsgroep: Dinsdagaande 20:00 by Piet Brand se huis in JVT. Belangstellendes kontak Nelia Hanekom, nelia.hanekom@gmail.com

Gebedsversoeke

  • Gebedsnoodlyn: 24/7  Tel +971 54 447 0149
  • Gebedsversoeke: Whattsapp gebedsgroep. Stuur besonderhede na Willie Viljoen 055 913 8405 of na Gebedsnoodlyn

Maandelikse Gebedswag

  • Halfnag gebedswag: Maandeliks. Vrywillige deelname. 6-12 nm(18:00–24:00). Kort gebedsversoeke elke uur en jy bid waar jy is. Alle lede op gebeds whattsapp. Indien jy wil deelneem stuur SMS na Willie Viljoen 055 913 8405

Mannebediening

Maandelikse Manneoggend:Elke eerste Saterdagoggend van die maand. Woord en gebedsbediening. Alle gemeentelede en vriende baie welkom. Informasie op Gemeente nuusbrief

Intersessies

Voor prediking: Elke Vrydagoggend 08:45. Arjaan Kerkbyeenkoms

Geloofsfamilies

Herderleiers:Bevorder gebed as deel van Geloofsaktiwiteite. Soos deur verskillende Geloofsfamilies bepaal.

Kontak Besonderhede

Willie Viljoen (Diensgroepleier): 055 913 8405
Dr Deon Bester (Gemeente Leraar): 052 102 4257
Pieter Swanepoel (Gemeenteraad Voorsitter): 055 103 8246
Nelia Hanekom (Gemeenteraad Sekretaresse): 050 318 2979