WAAR ons in gebed saam staan!

DOELWIT


OM‘N BIDDENDE GEMEENTE TE WEES WAAR ALMAL DIE GELEENTHEID KRY OM IN ‘N SPESIFIEKE RUIMTE TE BID

Image

Waaroor gaan gebed vir ons?

Hierdie is God se gemeente. Gebed is vir ons baie belangrik. Ons het verskillende plekke waar ons deur gebed met God hande vat. In ons eredienste, geloofsfamilies en kategesegroepies.

 Maandelik vind  Halfnag Gebedswag plaas. Voorgestelde onderwerpe waarvoor gebid kan word, word dan op die gebeds-whatsapp uitgestuur. 

Om deel te word van die gebedsgroepe, kontak ons gebedsleier:

Willie Viljoen.

(055 421 3002)

Meer Informasie

Antwoorde op gereelde vrae.


Julle sal na My roep en kom bid. Ek sal na julle luister. – Jer 29:12