Jeug Bediening

In navolging van Christus is ons kinders se geloofsvorming vir ons belangrik. Ons het ‘n gemotiveerde groep kategete wat graag Vrydae daar is vir ons kinders.

 

Op die kalender word die Junior kategese se datums aangedui. Die dienste vind gelyklopend plaas met die erediens vanaf 09h00 in Dubai.

Die senior kinders maak saam deel uit die belydenisklas vanaf ouderdom 13. Hulle vergader twee keer per maand om 09h00. Die datums word aangedui op die kalender. Hierdie ontmoetings vind saam met ‘n mentor plaas in kleiner groepies. Die ander Vrydae woon hulle die eredienste saam met hulle ouers by. Die bywoning van eredienste is ‘n belangrike discipline in die geloofsvorming van die jongmense.

Daar vind jaarliks ‘n belydenisklaskamp in Februarie plaas en een maal in drie jaar ‘n belydenisklasuitreik.

Die deelname aan nagmaal en die kerklike feeste. Met die viering van Kersfees, Paasfees en Koninkryksfees woon almal die feeste by. By dié geleenthede speel ons kinders saam met hul ouers in die Bybelse tonele en vier saam fees. So word die Bybel se geloofstories deel van hulle eie geloofstorie.