Uitreik

Die wêreld-sendingopdrag is ons gemeentes se erns. So-ook Barmhartigheid. Ons ondersteun sendelinge in die verskeie dele van die wêreld. Ons ondersteun ook plaaslik en internasionale barmhartigheidsprojekte.